Hợp Nhất Hai Bảng Với Nhau Trong Word

Rất thường xuyên, bạn sẽ thấy rằng bạn có hai bảng trong một tài liệu Word và bạn muốn kết hợp hai bảng lại với nhau để tạo thành một bảng. Các giải pháp là đơn giản nhưng cách từ rõ ràng.

Tự Động Lưu Trong Word 2010 – 2013: Thủ Thuật Word

1. Cài đặt khoảng thời gian để Word tự động lưu văn bản: Vào lệnh Files/ chọn Options 2. Hộp thoại hiên lên bạn sẽ chọn tiếp lệnh SAVE 3. Cài đặt các tùy chọn thời gian lưu tự động bản nháp và vị trí lưu bản nháp >> Đọc thêm khôi phục một phiên … Đọc tiếp Tự Động Lưu Trong Word 2010 – 2013: Thủ Thuật Word