Tự động lưu trong Word 2010 – 2013: Thủ thuật word

 

1. Cài đặt khoảng thời gian để Word tự động lưu văn bản: Vào lệnh Files/ chọn Options

1-tu-dong-luu-trong-word

2. Hộp thoại hiên lên bạn sẽ chọn tiếp lệnh SAVE

2-chon-save

3. Cài đặt các tùy chọn thời gian lưu tự động bản nháp và vị trí lưu bản nháp

3-vi-tri-tu-dong-luu

>> Đọc thêm khôi phục một phiên bản nháp Word đã được lưu tự động

 

Advertisements