Tự Động Lưu Trong Word 2010 – 2013: Thủ Thuật Word

1. Cài đặt khoảng thời gian để Word tự động lưu văn bản: Vào lệnh Files/ chọn Options 2. Hộp thoại hiên lên bạn sẽ chọn tiếp lệnh SAVE 3. Cài đặt các tùy chọn thời gian lưu tự động bản nháp và vị trí lưu bản nháp >> Đọc thêm khôi phục một phiên … Đọc tiếp Tự Động Lưu Trong Word 2010 – 2013: Thủ Thuật Word