Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word 2003-2007-2010 từ trang bất kỳ đến số trang bất kỳ

Ở bài trước đã hướng dẫn các bạn đánh số trang trong word. Ở bài này hướng dẫn các bạn đánh số trang từ một trang bất kỳ nào trong văn bản word. Bước 1: Click chuột trái đến số trang bạn cần đánh, ở đây mình lấy ví dụ là 1 bài khóa luận … Đọc tiếp Hướng dẫn cách đánh số trang trong Word 2003-2007-2010 từ trang bất kỳ đến số trang bất kỳ