HƯỚNG DẪN TÔ MÀU CÓ ĐIỀU KIỆN CÁC Ô TRONG EXCEL

Đôi khi bạn không đọc tất cả dữ liệu trong trang tính của mình, bạn chỉ tìm kiếm những con số cụ thể. Đó có thể là một quá trình khá tẻ nhạt - đặc biệt nếu bạn có một bộ dữ liệu lớn.Thí dụ: Giả sử bạn có một danh sách hàng tồn kho, … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN TÔ MÀU CÓ ĐIỀU KIỆN CÁC Ô TRONG EXCEL