NHẬN ĐÁNH MÁY VI TÍNH, CHỈNH SỬA VĂN BẢN

ĐÁNH MÁY VI TÍNH THUÊ VÀ CHỈNH SỬA VĂN BẢN, BÁO CÁO GIÁ  3000 đ/  1 trang A4.  GIAO TÀI LIỆU TRONG NGÀY 1. Chuyển văn bản từ nhiều nguồn khác nhau, đánh máy vi tính - Tài liệu, sách vở vào Word. - File PDF, hình ảnh, file scan sang Word. - Từ 1 … Đọc tiếp NHẬN ĐÁNH MÁY VI TÍNH, CHỈNH SỬA VĂN BẢN