Chỉnh Sửa Các Quy Tắc Định Dạng Có Điều Kiện – Conditional Formatting

Bố cục và việc sử dụng sổ làm việc hiếm khi ở dạng tĩnh, do đó, định dạng có điều kiện mà bạn áp dụng cho trang tính của mình có thể phải được chỉnh sửa tại một số điểm. May mắn thay, điều đó khá dễ dàng. Bạn có thể chỉnh sửa toàn bộ quy tắc từ trình quản lý quy tắc định dạng có điều kiện.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH DẤU CÁC Ô CÓ CHỨA VĂN BẢN

Trong bài trước, bạn đã học cách làm nổi bật các giá trị trong trang tính dưới 100. Bạn có thể sử dụng cùng một phương pháp để xác định chính xác vị trí của một chuỗi văn bản nhất định. Vì vậy, nếu chúng ta đang tìm kiếm tất cả các M compatible adapters … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN ĐÁNH DẤU CÁC Ô CÓ CHỨA VĂN BẢN

HƯỚNG DẪN TÔ MÀU CÓ ĐIỀU KIỆN CÁC Ô TRONG EXCEL

Đôi khi bạn không đọc tất cả dữ liệu trong trang tính của mình, bạn chỉ tìm kiếm những con số cụ thể. Đó có thể là một quá trình khá tẻ nhạt - đặc biệt nếu bạn có một bộ dữ liệu lớn.Thí dụ: Giả sử bạn có một danh sách hàng tồn kho, … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN TÔ MÀU CÓ ĐIỀU KIỆN CÁC Ô TRONG EXCEL